Porezni aspekt sustava doniranja hrane u Hrvatskoj

11.09.2019

S obzirom da je porezni aspekt jedan od čimbenika pri donošenju odluke o doniranju hrane, kao poticaj sustavu, posljednje izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u6 propisuju nove odredbe o doniranju hrane kao porezno priznatome manjku dobara s motrišta PDV-a.

Prema Direktivi o PDV-u, kad obveznik daruje hranu, to podliježe porezu, jer je pri nabavi tih dobara postojalo pravo na odbitak pretporeza (djelomično ili u cijelosti), što znači kako nisu dopuštena oslobođenja od PDV-a za donacije hrane. No, EK je u odgovoru Europskom parlamentu 7. svibnja 2013, svjestan teškoća mnogih građana EU-a, preporučio kako pri doniranju hrane osnovicu za obračun PDV treba prilagoditi okolnostima i stanju dobara u trenutku darovanja. Stoga, ako se donaciju obavlja neposredno prije isteka roka minimalne trajnosti ili dobra nisu pogodna za prodaju, ta bi vrijednost, zaključuje Komisija, trebala biti prilično niska ili čak blizu ništice te prepušta državama članicama potanje urediti način primjene, uz napomenu kako se ne bi smjelo utjecati na obveznike tako da se obeshrabri doniranje hrane humanitarnim organizacijama.

 

Europski gospodarski i socijalni odbor, kao savjetodavno tijelo EU-a, objavio je u lipnju 2014. studiju pod nazivom Usporedna studija o zakonodavstvu i praksi država članica EU-a u vezi s doniranjem hrane koja obuhvaća 12 država članica. Prema nalazima te studije, PDV se pri doniranju hrane obračunava u Danskoj, Njemačkoj, Španjolskoj i Švedskoj, a u UK-u ga se obračunava po stopi 0%. U ostalim državama članicama (Belgija, Francuska, Grčka, Maarska, Italija, Poljska i Portugal) ne obračunava se PDV pri doniranju hrane. Stoga i u Hrvatskoj, radi poticanja doniranja hrane (i hrane za životinje), odnosno sprječavanja njezina uništavanja i zaštite okoliša, Pravilnik o PDV-u donatorima omogućuje određene porezne olakšice.

U nas je i prije donošenja Pravilnika o doniranju hrane..., čl. 9. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit unaprijed propisivao da se doniranu hranu (darovanje) smatra porezno priznatim rashodom i kada se daruje više od 2% prihoda prethodne godine. Dotad je bilo propisano ograničenje do 2% prihoda. Sukladno Zakonu o porezu na dohodak propisano je pak da obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačena na žiro- -račun, u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju prema posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.

Osobni odbitak za dana darovanja iznimno se uvećava iznad propisane visine, ako ih se daje prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja. S obzirom da se prema procijenjenim podacima Ministarstva poljoprivrede u Hrvatskoj godišnje baci više od 300.000 t hrane zakonodavac je potkraj 2015. ponovo izmijenio čl. 26. Pravilnika o PDV-u te se obveznicima donatorima hranu radi sprječavanja njezina uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima isključivo neprofitnima humanitarnim pravnim osobama koje su registrirani posrednici pri Ministarstvu poljoprivrede, omogućuje da navedene isporuke budu porezno priznate do 2% prihoda odnosno primitaka prethodne godine, ali uza sljedeće uvjete:

∑ ako je hrana što podliježe označivanju roka trajnosti ≈upotrijebiti do« donirana u razdoblju najdulje tri mjeseca do isteka toga roka,

∑ ako je hrana što podliježe označivanju datumom minimalne trajnosti donirana u razdoblju najdulje tri mjeseca do najmanje sedam dana prije isteka datuma minimalne trajnosti ili

∑ ako hrana nije prikladna za prodaju zbog nedostataka u kvaliteti, pakiranju, označivanju, masi ili drugih sličnih razloga, što ne mogu utjecati na sigurnost hrane. Navedeno znači da donator neće obračunati PDV (obzirom da se ne radi o oporezivoj isporuci) pri takvome davanju hrane, a za hranu će imati pravo na odbitak pretporeza pri nabavi.

Valja istaknuti da se izravno doniranje hrane krajnjim primateljima u slučaju elementarnih nepogoda ili prirodnih katastrofa smatra porezno priznatim manjkom dobara, ali se propisano ograničenje za porezno priznavanje donirane hrane kao manjka do 2% prihoda, odnosno primitaka prethodne godine ne odnosi na slučaj doniranja hrane za elementarnih nepogoda ili prirodnih katastrofa. Obveznik donator koji obavlja isporuke hrane bez naknade (doniranje), mora dostaviti Poreznoj upravi u elektroničkom obliku podatke o isporukama (donacijama), i to na Obrascu DONH u rokovima za predaju Obrasca PDV. Navedena isprava Poreznoj upravi služi za kontrole radi suzbijanja mogućih zlouporaba, a za 2015. moći će se podnositi tek od 20. lipnja 2016, sukladno prijelaznim odredbama u čl. 9. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (NN 130/15).

Prema dostupnim podacima, primjerice u Italiji, takav obrazac nije propisan, nego obveznik koji želi donirati prehrambene proizvode neprofitnoj organizaciji (tzv. ONLUS) o tome mora pet dana prije isporuke pisano obavijestiti Poreznu upravu uz opis dobara, vrijednost, datum prijevoza (otpreme i dopreme) te podatke o primatelju. Propisano je također da Poreznu upravu ne treba izvješćivati o doniranju kvarljivih dobara (npr. jogurta) te onih male vrijednosti (ispod vrijednosti 5,146 eura). Neprofitna organizacija obvezniku daje izjavu da primljena dobra neće prodati niti uporabiti.

 

 

* Podaci preuzeti s internetske adrese: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/3-angela-frigo.pdf

Podjeli novost na društvenim mrežama

Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi analize korištenja internet stranica i unaprjeđenja Vašeg korisničkog iskustva. Kako biste upravljali postavkama kolačića, posjetite postavke kolačića.
Prihvaćam kolačiće