Kako odabrati partnere u provedbi projekata?

04.06.2019

Partnerstvo u provedbi projekata može doprinijeti uspješnom rješavanju svih problema koje se javljaju kroz aktivnosti.

Parnterstva u projektu često nastaju godinama prije početka provedbe projekta. Projektne prijave nastaju u velikim vremenskim odjecima od samog potpisivanja ugovora i započinjanja aktivnosti te je stoga nužno birati partnere od povjerenja. Ne gradite partnerstva radi dobivanja par bodova više, ne gradite partnerstva niti radi obveze koliko god to zvuči neistinito.

Nije bitno morate li imati partnera jer tako piše u natječajnoj dokumentaciji ili jer nemate kapaciteta provesti sami projekt, budite razumni, racionalni i vrlo probirljivi. Svakako veći broj pravnih osoba koje sudjeluju znači i veći broj papirologije, što povećava i mogućnost da nisu svi toliko odgovorni koliko smatrate da jesu, velik broj partnera ponekad značajno otežava koordinaciju i provedbu projekta.  Odabir partnera treba se temeljiti na stvarnim potrebama projekta, a partneri trebaju biti međusobno komplementarni i pouzdani. Povjerenje u svakog partnera je uvijek ključ uspjeha provedbe projekta. 

Kako bi se stvorio osjećaj vlasništva između partnera u pripremi projekta i u fazi provedbe, partneri bi trebali biti uključeni u pripremu projekta te primati redovite informacije o njegovoj provedbi. Odluke se trebaju donositi zajednički, a partneri trebaju biti odgovorni za dodijeljene im zadatke. 

Do povezivanja partnerskih organizacija na projektu "Hrana i zajednica" došlo je kroz ranije zajedničke aktivnosti. Centar za kulturu dijaloga aktivno se bavi osvješćivanjem javnosti o problemu nedovoljnog doniranja hrane i utjecaju na politike koje reguliraju doniranje hrane, dok se Zelena akcija dugi niz godina bavi problemima održivog gospodarenja otpadom, gdje se kao specifičan problem postavio zbrinjavanje prehrambenog otpada i utjecaj na prevenciju stvaranja prehrambenog otpada, prvenstveno kod potrošača. Udruge su zajednički prepoznale temu kao bitnom tijekom jednog od susreta na stručnim skupovima. Centar za kulturu dijaloga u projekt donosi  znanje i iskustvo iz sfere doniranje hrane te socijalnih i ekonomskih aspekata istog, a Zelena akcija znanje oko održivog gospodarenja otpadom te dugogodišnje iskustvo u javnom zagovaranju održivih politika.

Povezivanje CeKaDe-a s Ekonomskim i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci ostvareno je preko sudjelovanja zaposlenika tih fakulteta, doc. dr. Nenada Vretenara i doc. dr. Nebojše Zeliča u Inicijativi «Oslobodimo doniranje hrane PDV-a». Naime, udruga Centar za kulturu dijaloga je 2015. godine pokrenula nacionalnu Inicijativu s ciljem oslobođenja doniranja hrane PDV-a, u čemu je krajem 2015. godine i uspjela, a odmah na samome početku Inicijativi su se, bilo kao članovi (doc. dr. Nebojša Zelič), bilo kao vanjski stručni savjetnici (doc. dr. Nenad Vretenar) pridružili i zaposlenici tih sveučilišnih jedinica. Uloga Nenada Vretenara i Nebojše Zeliča u uspjehu Inicijative ogledala se u vrlo važnim akcijama i savjetima glede a) poruka koje su se u javnosti i prema ministarstvima slale glede razloga za doniranje hrane, te uključenja socijalnih skupina kao krajnjih primatelja te b) u razradi sustava doniranja hrane koja je trebala uslijediti.

Ekonomski fakultet je u projekt je uključen zbog svojih stručnih ekspertiza u različitim područjima ključnima za adresiranje multidimenzionalnog problema prehrambenog otpada iz različitih perspektiva te iskustvu u organizaciji i implementaciji programa cjeloživotnog učenja. Filozofski fakultet je u projekt uključen zbog ekspertize u domeni analiza javnih politika, koje će kroz ovaj projekt biti prevedene u jedinstveni novi kolegij.
Time se želi postići sinergijski učinak u kreiranju sadržaja kroz DKU (dakle kroz projekte na kojima će studenti raditi), a koji će služiti kao alat za budući rad OCD-a. Oba fakulteta imaju višegodišnje iskustvo u provođenju EU projekata. Zelena akcija (ZA) djeluje na području zaštite okoliša i prirode, održivog razvoja, ljudskih prava, demokratske političke kulture i međunarodne suradnje, te dugi niz godina vodi različite projekte u domeni održivog razvoja, što ih čini kvalificiranima za rad na ovom projektu. ZA je u proteklih nekoliko godina provela projekte u vrijednosti većoj od 10 milijuna kuna u sektorima održivog razvoja te su između ostalog i zbog toga izabrani kao partneri u ovom projektu.

Da zaključimo: kvalitetno partnerstvo vodi kvalitetnom projektu, stoga je "Hrana i zajednica" ocjenjena sa maksimalnim brojem bodova, 100/100. :)

Podjeli novost na društvenim mrežama

Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi analize korištenja internet stranica i unaprjeđenja Vašeg korisničkog iskustva. Kako biste upravljali postavkama kolačića, posjetite postavke kolačića.
Prihvaćam kolačiće