EU platforma za gubitke hrane i otpad od hrane

07.08.2019

Europska Unija i zemlje članice obvezale su se dostići Cilj održivog razvoja 12.3 kojim se planira do 2030. prepoloviti količinu otpada od hrane nastalog na maloprodajnoj i potrošačkoj razini hrane, te smanjiti gubitke hrane u proizvodnji i dobavnim lancima. Prema nedavnim podacima, procjene otkrivaju da 70% otpada od hrane nastaje u kućanstvima, objektima prehrane i maloprodaji, dok na proizvodnju i preradu hrane otpada 30% nastalih gubitaka.

 

Borba protiv otpada od hrane podrazumijeva suradnju svih ključnih dionika iz javnog i privatnog sektora, kako bi se što bolje pronašla, shvatila, identificirala i mjerila rješenja koja se bave otpadom od hrane. Lanci hrane uključuju složene i promjenjive sustave, te stoga ne postoji jedinstveni uzrok ovog problema, niti jedinstveno rješenje. Svi akteri stoga trebaju djelovati zajedno kako bi se pronašla rješenja, do poljoprivrednika, prerađivača, proizvođača, trgovačkih lanaca do samih kućanstava i potrošača. Kreatori javnih politika, znanstvenici i istraživači, banke hrane i neprofitni sektor također igraju važnu ulogu.

 

Kako vi se podržalo dostizanje Cilja 12.3. i maksimizirao doprinos svih aktera, Europska je komisija osnovala Platformu posvećenu prevenciji nastajanja otpada od hrane. Platforma za gubitke hrane i otpad od hrane osnovana je 2016., te je na jednom mjestu okupila EU institucije, eksperte iz zemalja članica i relevantne dionike odabrane kroz otvoreni poziv. Platforma pruža podršku svim akterima u definiranju mjera potrebnih za prevenciju nastajanja otada od hrane; dijeljenju najboljih praksi i evaluaciji postignutog napretka kroz vrijeme.

 

Platforma za gubitke hrane i otpad od hrane djeluje na područjima poput:

 • definiranje i okvir za mjerenje otpada od hrane
 • praćenje razine otpada od hrane i napretka postignutog od svih aktera ka postizanju Cilja održivog razvoja 12.3
 • istraživanje u ciljanju jačanja baze dokaza (potrošačke, znanstvene…)
 • implementacije i aplikacije legislative EU povezane s otpadom, hranom i hranom za životinje kako bi se osigurala najveća vrijednost prehrambenih resursa (u skladu s hijerarhijom korištenja hrane)
 • facilitacije redistribucije hrane
 • optimizacije korištenja hrane koja nije za ljudsko korištenje i nusprodukata nastalih u lancu hrane za proizvodnju hrane za životinje
 • promoviranje boljeg razumijevanja označavanja datuma trajnosti hrane
 • podizanje svijesti, informiranje i edukacijske kampanje
 • tehnološke i društvene inovacije

 

Platformom i njenim podgrupama predsjedava predstavnik Europske komisije, odnosno Opće uprava za zdravlje i sigurnost hrane (koju smo također nedavno posjetili u sklopu studijskog putovanja s studentima i profesorima Ekonomskog i Filozofskog fakulteta u Rijeci, sudionicima projekta Hrana i zajednica.

Članovi Platforme sastaju se u pravilu dvaput godišnje u sjedištu Komisije po unaprijed određenom rasporedu. Predsjedavatelj može osnovati podgrupe kako bi se one bavile specifičnim pitanjima u skladu s općim opisom rada Platforme. Takve podgrupe podnose izvještaje Platformi, i djeluju u skladu s pravilima Platforme kao i horizontalnim pravilima Ekspertnih grupa Komisije.

Predsjedavatelj platforme može ad hoc pozvati vanjske eksperte da sudjeluju u radu Platforme ili njenih podgrupa, uključujući i predstavnike iz zemalja koje nisu članice EU, kao i akademika i istraživača kada je to prikladno ili potrebno.

Trenutno djeluju četiri podgrupe Platforme :

 • podgrupa za donacije hrane
 • podgrupa za mjerenje otpada od hrane
 • podgrupa za akciju i implementaciju
 • podgrupa za označavanje rokova trajanja hrane i sprječavanje otpada od hrane

Kako već dugo i sami pratimo djelovanje različitih tijela i institucija na razini Europske Unije, uključujući i rad EU platforme za gubitke hrane i otpad od hrane, želja nam je kroz našu web stranicu redovito informirati čitatelje o odlukama, mjerama i aktivnostima koje se provode na EU razini a koje imaju znatnog utjecaja i na budućnost  razvoja naše zemlje. Na taj način želimo i približiti rad tih institucijama građanima, kako bi njihova uloga i djelovanje postali jasniji i kako bi, ukoliko to žele, građani mogli dobiti priliku da svojim idejama i mišljenjima naposlijetku i utječu na rad tih institucija, koje i postoje upravo zbog njih, odnosno nas. Smatramo kako je to posebno važno, pogotovo u kontekstu nadolazećeg predsjedanja Hrvatske radom jednog dijela europskih institucija, kada će naši politički predstavnici zapravo imati priliku postavljati tematske prioritete i oblikovati tijek razgovora koji se vodi među zemljama članicama EU.

Podjeli novost na društvenim mrežama

Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi analize korištenja internet stranica i unaprjeđenja Vašeg korisničkog iskustva. Kako biste upravljali postavkama kolačića, posjetite postavke kolačića.
Prihvaćam kolačiće