Ciljevi održivog razvoja – Sustainable development goals (SDG's)

19.07.2019

Ova Agenda je akcijski plan za ljude, planet i prosperitet. Njome se želi ojačati svjetski mir u većoj slobodi. Prepoznajemo da je iskorjenjivanje siromaštva u svim oblicima i veličinama, uključujući ekstremno siromaštvo, najveći globalni izazov i neophodan uvjet održivog razvoja.

 

Tako započinje Rezolucija Ujedinjenih naroda usvojena na Općoj skupštini u rujnu 2015. godine u New Yorku. Puni naziv Rezolucije je „Promijeniti svijet: Agenda za održivi razvoj 2030“, i usvojena je od 193 zemlje svijeta, članice Opće skupštine UN-a, među kojima je i Hrvatska. Ona je rezultat trogodišnjih dogovora i konzultacija na globalnoj razini, temeljenih na iskustvima i dostignućima Milenijskih ciljeva razvoja postavljenih i usvojenih za razdoblje od 2000. do 2015.

Iako pravno neobvezujuća, Agenda 2030 predstavlja najviši doseg globalnih napora za postizanjem dogovora oko zajedničkih ciljeva i smjerova razvoja ljudske civilizacije. Stoga su u njoj sadržane temeljne vrijednosti oko kojih postoji univerzalni konsenzus, i zapravo predstavlja razvojnu viziju koja nadilazi društvene, kulturološke, političke, ekonomske i druge razlike koje tako često sprječavaju zajedničko djelovanje i suradnju na rješavanju svjetskih problema.

Središnja točka Agende jesu Ciljevi održivog razvoja, 17 ciljeva koji predstavljaju smjernice razvoja i omogućavaju usvajanje i izradu planova i konkretnih akcija nacionalnih država i vlada. Ciljevi su dodatno podijeljeni u 169 podciljeva i 232 indikatora kojima se može mjeriti napredak u njihovom ostvarenju. Svaka je država u mogućnosti, s obzirom na svoje specifične okolnosti i resurse kojima raspolaže, razviti vlastitu strategiju i aktivnosti u ispunjavanju ovih ciljeva te pratiti i evaluirati njihovo ostvarenje, što onda omogućuje zajedničko izvještavanje, razmjenu iskustava, smjernica i preporuka na međunarodnoj razini.

Dogovoreni ciljevi su:

Cilj 1. Iskorijeniti sve oblike siromaštva svuda u svijetu

Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promicati održivu poljoprivredu

Cilj 3. Osigurati zdrav život i promicati blagostanje za ljude svih generacija

Cilj 4. Osigurati uključivo i pravedno kvalitetno obrazovanje te promicati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojčice

Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve

Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve

Cilj 8. Promicati kontinuiran, uključiv i održiv gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve

Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost

Cilj 10. Smanjiti nejednakosti unutar i između država

Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim

Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje

Cilj 13. Poduzeti hitna djelovanja u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica*

Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj

Cilj 15. Očuvati, ponovno uspostaviti i promicati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti

Cilj 16. Promicati, u svrhe održivog razvoja, miroljubiva i uključiva društva, osigurati pristup pravosuđu za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama

Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj

* Priznajemo da je Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime primarni međunarodni međuvladin forum za pregovore o globalnom odgovoru na promjenu klime.

Udruga Centar za kulturu dijaloga, kao koordinator platforme Mreža hrane, svojim se radom aktivno uključila u ispunjavanje Ciljeva održivog razvoja. Djelovanjem na sustavnom rješavanju pitanja doniranja i sprječavanja nastanka otpada od hrane, te izgradnji održivog sustava doniranja hrane u Republici Hrvatskoj, direktno (ciljevi 1, 2, 12 i 13) i indirektno (ciljevi 3, 4, 5, 9, 10, 11 i 15) doprinosimo ostvarenju vizije Agende 2030.

Projektom 'Hrana i zajednica', kroz program društveno-korisnog učenja uključili smo široki krug dionika, prvenstveno studente i visokoobrazovne institucije, u rješavanje globalnih problema prepoznatih u Agendi 2030. No dostizanju postavljenih Ciljeva predstoji još mnogo rada i truda, prvenstveno u povezivanju različitih aktera na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini.

Ukoliko ste, kao i mi, uvjereni da zadane Ciljeve možemo ispuniti i prije 2030., pridružite nam se u našoj borbi za bolji, pravedniji i održiviji svijet !

Podjeli novost na društvenim mrežama

Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi analize korištenja internet stranica i unaprjeđenja Vašeg korisničkog iskustva. Kako biste upravljali postavkama kolačića, posjetite postavke kolačića.
Prihvaćam kolačiće