Novosti

20.04.2021

Kome i zašto treba Banka hrane?

Po uzoru na dobra iskustva iz, primjerice, Irske i Francuske, banka hrane bi donatorima, ukoliko to žele, omogućila da svoje viškove mogu donirati kroz kontakte sa samo jednom organizacijom.

Saznaj više

19.02.2021

Objavljeni sektorski vodiči za sprječavanje nastajanja otpada od hrane!

U EU godišnje nastaje oko 88 milijuna tona otpada od hrane. Okvirna procjena temeljem raspoloživih podataka u Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom za 2017. godinu pokazala je da u Republici Hrvatskoj godišnje nastaje 399.611 tona otpada od hrane odnosno 97 kg/stanovniku.

Saznaj više

04.08.2020

NACRT ZA SPAS PLANETA – EUROPSKA KOMISIJA OBJAVILA DVIJE DUGOOČEKIVANE STRATEGIJE

Istodobnom objavom strategije

Saznaj više

04.02.2020

Hrana i zajednica -istraživanje o vjerskim organizacijama

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Lare Jelenc na predmetu Istraživanje tržišta

Saznaj više

29.01.2020

Hrana i zajednica

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Nenada Vretenara na predmetu Ekonomika racionalnog djelovanja

Saznaj više

20.01.2020

Građani, filantropija i neprofitne organizacije

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Nenada Vretenara na predmetu Ekonomika racionalnog djelovanja

Saznaj više

06.01.2020

Siromaštvo

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom doc.dr.sc. Nebojše Zeliča na predmetu Socijalna pravednost i javne politike

Saznaj više

20.12.2019

Siromaštvo- izbor ili okolnost?

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom doc.dr.sc. Nebojše Zeliča na predmetu Socijalna pravednost i javne politike

Saznaj više

16.12.2019

Siromaštvo -država ili građani?

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom doc.dr.sc. Nebojše Zeliča na predmetu Socijalna pravednost i javne politike

Saznaj više

26.11.2019

Hrana i sloboda

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom doc.dr.sc. Nebojše Zeliča na predmetu Socijalna pravednost i javne politike

Saznaj više

19.11.2019

Hrana i nejednakost

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom doc.dr.sc. Nebojše Zeliča na predmetu Socijalna pravednost i javne politike

Saznaj više

18.11.2019

Javna politika, pravednost i hrana

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom doc.dr.sc. Nebojše Zeliča na predmetu Socijalna pravednost i javne politike

Saznaj više

13.11.2019

Pravo na hranu

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom doc.dr.sc. Nebojše Zeliča na predmetu Socijalna pravednost i javne politike

Saznaj više

30.10.2019

Održana završna konferencija projekta

Povodom završetka provedbe europskog projekta „Hrana i zajednica“, a kako bi javnost upoznali s konkretnim rezultatima i provedenim aktivnostima projekta danas u Rijeci 29. listopada 2019. na Ekonomskom fakultetu u Rijeci održana je završna konferencija projekta.

Saznaj više

23.10.2019

Društvene mreže kao oblik smanjenja transakcijskih i društvenih troškova

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom doc.dr.sc.Davor Mance na predmetu Antropologija i psihologija menadžmenta

Saznaj više

21.10.2019

Pakiranje hrane

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Helge Pavlić Skender na predmetu Poslovna logistika.

Saznaj više

14.10.2019

Banke hrane - sustav doniranja

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Helge Pavlić Skender na predmetu Poslovna logistika.

Saznaj više

11.10.2019

Suvremene tehnologije za transport hrane

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Helge Pavlić Skender na predmetu Poslovna logistika.

Saznaj više

11.10.2019

Izazovi u radu udruga

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Nenada Vretenara na predmetu Ekonomika racionalnog djelovanja

Saznaj više

10.10.2019

Logistika u funkciji donacije hrane

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Helge Pavlić Skender na predmetu Poslovna logistika.

Saznaj više

09.10.2019

Volonterska akcija // Urbani vrtovi 5.10. //

Tijekom subote 5. listopada, održana je posljednja volonterska akcija u sklopu projekta “Hrana i zajednica” na Prvom riječkom urbanom vrtu na Brašćinama sa 14 polaznika.

Saznaj više

07.10.2019

Analiza evaluacije Radne skupine za hranu u sklopu projekta

Nakon zadnje 4. sjednice Radne skupine za hranu svim članovima je poslana anonimna evaluacija kako bi mogli dati svoj doprinos viđenju uspjeha Radne skupine kao i predložiti aktivnosti, ideje, mogućnosti za budućnost.

Saznaj više

07.10.2019

Društveno odgovorno poslovanje

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom doc.dr.sc. Nebojše Zeliča na predmetu Socijalna pravednost i javne politike

Saznaj više

04.10.2019

Dužnost pomaganja - hrana

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom doc.dr.sc. Nebojše Zeliča na predmetu Socijalna pravednost i javne politike

Saznaj više

03.10.2019

Sastav i količina otpada od hrane u ugostiteljskom objektu veganske prehrane

Otpad nastaje kao proizvod masovne proizvodnje i potrošnje. Njegovim odlaganjem štetno se djeluje na okoliš i dolazi do njegovog onečišćenja. Više od pola proizvedenog komunalnog otpada u EU čini biorazgradivi otpad koji najčešće nastaje u domaćinstvima, školama, bolnicama i ugostiteljskim objektima. Otpad od hrane koji je bačen, u većem dijelu još je iskoristiv za ljudsku prehranu. U istraživanom ugostiteljskom objektu veganske prehrane utvrđena je količina i sastav otpada od hrane na tanjurima po kategorijama. Dobiveni podatci mogu poslužiti kao temelj za daljnji razvoj strategija smanjenja otpada od hrane.

Saznaj više

02.10.2019

4. sjednica Radne skupine za hranu

Saznaj više

02.10.2019

SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA OD HRANE prilikom obavljanja turističko-ugostiteljske djelatnosti--3.dio

U ukupnoj količini otpada od hrane najveći dio čini otpad čije je nastajanje moguće spriječiti primjenom dobre upravljačke prakse. Danas, kada dobri poslovni rezultati nisu jedino mjerilo za vrednovanje uspješnosti tvrtke, primjena kvalitetne upravljačke prakse omogućuje usklađivanje poslovanja sa sve složenijim zahtjevima tržišta. Ti zahtjevi, izuzev smanjenja ukupnih troškova obavljanja ugostiteljske djelatnosti, podrazumijevaju poštivanje propisanih zakonskih odredbi i ugrađivanje ekoloških i društveno osviještenih načela u poslovanje.

Saznaj više

18.09.2019

SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA OD HRANE prilikom obavljanja turističko-ugostiteljske djelatnosti--2.dio

U ukupnoj količini otpada od hrane najveći dio čini otpad čije je nastajanje moguće spriječiti primjenom dobre upravljačke prakse. Danas, kada dobri poslovni rezultati nisu jedino mjerilo za vrednovanje uspješnosti tvrtke, primjena kvalitetne upravljačke prakse omogućuje usklađivanje poslovanja sa sve složenijim zahtjevima tržišta. Ti zahtjevi, izuzev smanjenja ukupnih troškova obavljanja ugostiteljske djelatnosti, podrazumijevaju poštivanje propisanih zakonskih odredbi i ugrađivanje ekoloških i društveno osviještenih načela u poslovanje.

Saznaj više

13.09.2019

SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA OD HRANE prilikom obavljanja turističko-ugostiteljske djelatnosti--1.dio

U ukupnoj količini otpada od hrane najveći dio čini otpad čije je nastajanje moguće spriječiti primjenom dobre upravljačke prakse. Danas, kada dobri poslovni rezultati nisu jedino mjerilo za vrednovanje uspješnosti tvrtke, primjena kvalitetne upravljačke prakse omogućuje usklađivanje poslovanja sa sve složenijim zahtjevima tržišta. Ti zahtjevi, izuzev smanjenja ukupnih troškova obavljanja ugostiteljske djelatnosti, podrazumijevaju poštivanje propisanih zakonskih odredbi i ugrađivanje ekoloških i društveno osviještenih načela u poslovanje.

Saznaj više

12.09.2019

SUSTAV DONIRANJA HRANE U HRVATSKOJ

Iako je sustav doniranja hrane u RH pravno uređen tek 2015.godine, kada su donesena pravila doniranja radi sprječavanja uništavanja velikih količina hrane, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima u Zakonu o poljoprivredi te Pravilniku, besplatnim davanjem hrane u Hrvatskoj bave se razne neprofitne pravne osobe (dobrotvorne, odnosno humanitarne organizacije) koje prikupljaju i raspodjeljuju humanitarnu pomoć sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći.

Saznaj više

11.09.2019

Porezni aspekt sustava doniranja hrane u Hrvatskoj

S obzirom da je porezni aspekt jedan od čimbenika pri donošenju odluke o doniranju hrane, kao poticaj sustavu, posljednje izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u6 propisuju nove odredbe o doniranju hrane kao porezno priznatome manjku dobara s motrišta PDV-a.

Saznaj više

10.09.2019

Program cjeloživotnog učenja „Modeli sprečavanja bacanja hrane u kućanstvima, poduzećima i ustanovama

Pozivamo studente Sveučilišta u Rijeci da se prijave za sudjelovanje u Programu i iskoriste jedinstvenu priliku za stjecanje novih znanja i vještina u području održivog razvoja.

Saznaj više

09.09.2019

Primjena cirkularne ekonomije

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Nenada Vretenara na predmetu Ekonomika racionalnog djelovanja

Saznaj više

09.09.2019

O Hrani, ne oružje kolektivu

Filozofija koju prati ovaj kolektiv zasniva se na nenasilju, vegetarijanstvu, recikliranju hrane i odlučivanju konsenzusom. Sami cilj je podijeliti tople obroke onima koji si ga ne mogu priuštiti.

Saznaj više

03.09.2019

Altruizam i doniranje hrane u Međimurskoj županiji

*Seminarski rad nastao pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Nenada Vretenara na predmetu Ekonomika racionalnog djelovanja

Saznaj više

29.08.2019

Istraživanje oglašavanja na Facebook-u i Google-u za potrebe programa cjeloživotnog učenja

Zašto oglašavati aktivnosti na Google-i ili Facebook-u? Koja metoda je bolja ?

Saznaj više

27.08.2019

2.sjednica Radne skupine za hranu

Radna skupina je osnovana kroz projekt

Saznaj više

17.08.2019

Hrvatsko predsjedanje Vijećem EU

Republika Hrvatska u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine predsjedava Europskom Unijom. Točnije, predsjedava Vijećem Europske Unije, uz Komisiju i Parlament najvažnijom institucijom Europske Unije. Po prvi puta je to od ulaska u Uniju da Republika Hrvatska obnaša ovu važnu ulogu, a sljedeća takva prilika ponoviti će se tek 2031. No zašto je to zapravo važno, i na koje načine Hrvatska ima priliku oblikovati politike i smjer Europske Unije kroz svoje predsjedništvo ?

Saznaj više

15.08.2019

Plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. godine

Vlada RH je na sjednici 19.6.2019. godine donijela Plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. godine. Doneseni plan predstavlja sveobuhvatni dokument, prvi takve vrste u Republici Hrvatskoj koji donosi popis mjera, aktivnosti i financijskih sredstava usmjerenih ka sprječavanju nastajanja otpada od hrane duž cijelog prehrambenog lanca.

Saznaj više

12.08.2019

Cjeloživotno učenje

“Wisdom is not a product of schooling but of the lifelong attempt to acquire it.” ― Albert Einstein

Saznaj više

09.08.2019

Češki sustav doniranja hrane

Krajem 2014. godine, promjenom poreznog sustava, Češka je ukinula plaćanje PDV-a na doniranu hranu. Godinu dana kasnije, nakon vrlo uspješne kampanje inicijative «Oslobodimo doniranje hrane PDV-a», u Hrvatskoj je učinjeno isto. Od tog trenutka, sustavi se doniranja hrane u Hrvatskoj i Češkoj, razvijaju na vrlo različiti način. Donosimo priču o razvoju sustava doniranja hrane u Češkoj.

Saznaj više

07.08.2019

EU platforma za gubitke hrane i otpad od hrane

Europska Unija i zemlje članice obvezale su se dostići Cilj održivog razvoja 12.3 kojim se planira do 2030. prepoloviti količinu otpada od hrane nastalog na maloprodajnoj i potrošačkoj razini hrane, te smanjiti gubitke hrane u proizvodnji i dobavnim lancima. Prema nedavnim podacima, procjene otkrivaju da 70% otpada od hrane nastaje u kućanstvima, objektima prehrane i maloprodaji, dok na proizvodnju i preradu hrane otpada 30% nastalih gubitaka.

Saznaj više

05.08.2019

Milanski sporazum o urbanim politikama hrane - Milan Urban Food Policy Pact

Saznaj više

01.08.2019

Europski stup socijalnih prava

Donosimo kratki pregled temeljnog dokumenta socijalne politike Europske Unije, prema kojem će biti definirane i programirane buduće aktivnosti EU u području radnih i socijalnih prava i njihove zaštite u narednom razdoblju.

Saznaj više

29.07.2019

Cirkularna ekonomija

One man's trash is another man's treasure.

Saznaj više

24.07.2019

FoodCloud - lijepa priča iz Irske

U sklopu serije članaka o primjerima dobre prakse u području doniranja i sprječavanju nastanka otpada od hrane donosimo vam priču o našim prijateljima iz Irske, i njihovom doprinosu zajedničkoj borbi za svijet bez gladi i otpada od hrane.

Saznaj više

19.07.2019

Ciljevi održivog razvoja – Sustainable development goals (SDG's)

Ova Agenda je akcijski plan za ljude, planet i prosperitet. Njome se želi ojačati svjetski mir u većoj slobodi. Prepoznajemo da je iskorjenjivanje siromaštva u svim oblicima i veličinama, uključujući ekstremno siromaštvo, najveći globalni izazov i neophodan uvjet održivog razvoja.

Saznaj više

11.07.2019

Održana treća sjednica Radne skupine za hranu

Radna skupina je osnovana kroz projekt "Hrana i zajednica" kako bi predstavljala jedinstven primjer participacije OCD-a u predlaganju javnih politika gradu Rijeci.

Saznaj više

10.07.2019

Održan sastanak projektnog tima Hrana i zajednica

Tijekom provedbe projektni tim odražava redovite sastanka na kojima raspravlja o nadolazećim aktivnostima.

Saznaj više

04.07.2019

1.sjednica Radne skupine za hranu

Radna skupina je osnovana kroz projekt

Saznaj više

03.07.2019

FoodWin -organizacija koja se vješto bori protiv otpada od hrane

FoodWIN podržava organizacije u borbi za smanjenje otpada hrane. Njihova misija je Zero Food Waste Europa. Osnažuju urbane prehrambene sustave za smanjenje otpada od hrane konkretnim akcijama.

Saznaj više

02.07.2019

Studijsko putovanje u Irsku

U sklopu projekta 'Hrana i zajednica' zaposlenici Udruge Centar za kulturu dijaloga, zajedno sa našim partnerima iz Zelene akcije, te profesorima s Ekonomskog i Filozofskog fakulteta u Rijeci, u listopadu 2018. godine organizirali smo studijsko putovanje u Irsku.

Saznaj više

02.07.2019

Volonterska akcija kuhanja donirane hrane na Korzu

Volonterske akcije su zamišljene kao praktični/neobvezni dio kolegija sa društveno korisnim segmentima. Tijekom trajanja projekta zamišljene su volonterske akcije sa Socijalnom samoposlugom, Isusovačkom službom za izbjeglice, OPG-om Anino povrće, Platformom Mreža hrane te Inicijativom „Oslobodimo PDV na doniranje hrane“.

Saznaj više

01.07.2019

Analiza ankete o društveno korisnom učenju nakon provedbe kolegija

U okviru projekta „Hrana i zajednica“ proveli smo anketu o stavovima studenata o društveno korisnom učenju na početku provedbe kolegija s DKU i na kraju provedbe.

Saznaj više

28.06.2019

Bacanje hrane - apsurd modernog doba

Ljudi u bogatim zemljama bace otprilike 95-115 kg hrane po osobi svake godine, dok se u siromašnijim zemljama u prosjeku godišnje baci samo oko 8-11 kg hrane po osobi.

Saznaj više

26.06.2019

Volonterska akcija skupljanja namirnica za Socijalnu samoposlugu „Kruh Sv.Elizabete“

U subotu 1. prosinca 2018. godine održana je prva volonterska akcija u sklopu projekta Hrana i zajednica sa studentima i volonterima.

Saznaj više

24.06.2019

Kako su Francuzi riješili problem bacanja hrane i doniranja hrane?

Hrvatska je u 2015. donijela prvi Pravilnik o doniranju hrane te oslobodila doniranje hrane PDV-a. Francuski parlament je 2016. godine jednoglasno izglasao zakon po kojem će veliki supermarketi morati donirati viškove hrane u humanitarne svrhe, umjesto da je uništavaju kemijskim procesima kakva je dosad bila praksa.

Saznaj više

21.06.2019

Zaključci konferencije Fashion Week Proljece 2018. Hrana: Politike & Inovacije 8./9.6.2018.

Na početku projekta „Hrana i zajednica“, prije malo više od godinu dana, organizirali smo dvodnevnu međunarodnu konferenciju sa vrsnim dionicima.

Saznaj više

17.06.2019

Edukacija o društveno korisnom učenju

Na početku projekta „Hrana i zajednica“organizirali smo edukaciju o društveno korisnom učenju za sve profesore koji će sudjelovati u projektu kao i za zaposlenike organizacija civilnog društva.

Saznaj više

14.06.2019

Studijsko putovanje u Bruxelles

U okviru projekta „Hrana i zajednica

Saznaj više

12.06.2019

Too good to go? Predobro da bi bilo bačeno?

Jedna od popularnih aplikacija koja je raširena u 13 europskih zemalja ima krilaticu: Save delicious food and fight food waste, odnosno u prijevodu spasite ukusnu hrani i borite se protiv otpada od hrane.

Saznaj više

10.06.2019

Banka hrane konačni cilj: Riječani pokrenuli revoluciju koja će olakšati život siromašnima

Oslobađanje doniranja hrane od PDV-a je veliki korak, no potrebno je jasno postaviti posredničko tijelo, tvz. banku hrane, koja će pratiti i želje donatora i potrebe krajnjih korisnika.

Saznaj više

06.06.2019

//POZIV NA KONFERENCIJU O ODRŽIVOM RAZVOJU//

Dragi svi, pozivamo vas na konferenciju o održivom razvoju i promišljanju „novih pravila igre“!

Saznaj više

04.06.2019

Kako odabrati partnere u provedbi projekata?

Partnerstvo u provedbi projekata može doprinijeti uspješnom rješavanju svih problema koje se javljaju kroz aktivnosti.

Saznaj više

03.06.2019

Zašto je nastala Inicijativa "Oslobodimo donacije hrane PDV-a"?

Kako je započela borba za organiziranim sustavom doniranja hrane u Republici Hrvatskoj pročitajte u nastavku...

Saznaj više

29.05.2019

Što je zapravo DKU ili punim nazivom društveno korisno učenje?

Društveno korisno učenje (DKU) ili model učenja zalaganjem u zajednici je način putem kojeg studenti mogu svoja teorijska znanja primijeniti u stvarnom životu i doprinijeti razvoju svoje zajednice.

Saznaj više

27.05.2019

Što mogu učiniti u svakodnevnom životu da ograničim rasipanje hrane?

Europska komisija je objavila savjete koji mogu pomoći kako bismo svi smanjili rasipanje hrane, uštedili novac i zaštitili okoliš.

Saznaj više

07.05.2019

Najdonator - tko će ponijeti titulu iduće godine?

Najdonator je nagrada koju su osmislili europska parlamentarka Biljana Borzan i platforma Mreža hrane.

Saznaj više

06.05.2019

Akcija javnog kuhanja // Korzo 10.5. //

Akcija javnog kuhanja prava je prilika da se upoznate s gastronomskom kulturom Bliskog istoka te svojim dobrovoljnim prilozima pomognete opremiti socijalnu samoposlugu Kruh sv. Elizabete.

Saznaj više

04.05.2019

WEB platforma uspješno postavljena na noge!

Web stranica (platforma) koja će služiti za obilje informacija o načinima i mogućnostima doniranja hrane u Republici Hrvatskoj je uspješno krenula s radom.

Saznaj više
Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi analize korištenja internet stranica i unaprjeđenja Vašeg korisničkog iskustva. Kako biste upravljali postavkama kolačića, posjetite postavke kolačića.
Prihvaćam kolačiće